Şirket Politikamız

Misyonumuz 

 • Çağdaş yönetim anlayışımız ile hizmetin kaynağı olan insana yatırım yaparak kazandığımız nitelikli personellerimiz ile huzurlu ortamlar yaratmak.

Vizyonumuz

 • Personeline değer katan bir firma olarak, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi standartlarını sürekli yükselterek sektöre liderlik etmek.

Kalite Politikamız

 • Şirket Politikamız; Huzurlu, güvenli ortam ve mutlu müşteridir. Genser ‘de Eğitim ve Denetim firmanın çimentosudur.
 • Çağımızın değişen ve gelişen koşullarında, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte KALİTELİ HİZMET, başlangıçta, zamanında, sürekli ve uygun fiyatlarla sunularak mümkün hale getirilebilir.
 • Hedefimiz; hizmetin kaynağı olan İNSAN’ı, planlı ve programlı yapılacak olan EĞİTİM ve DENETİMLE, kalite standartlarımıza ulaştırarak MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ni sağlamaktır.
 • Sektörümüzde LİDER olmak için, birey yerine sistemin hakim olduğu, çağdaş yönetim anlayışı içinde ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemini uygulama temel ilkemizdir.

 Hizmet Sahalarımız

 • AVM Güvenliği
 • Site Güvenliği
 • Fabrika Güvenliği
 • Holding Güvenliği
 • Toplantı ve Konfereans Güvenliği
 • Denetim Güvenliği
 • Koruma Güvenlik ve Hizmetleri
 • Güvenlik Danışmanlığı ve Risk Analizi Hazırlanması
 • CCTV Sistem Entegrasyonu
 • Kapalı Otopark İşletmeciliği

Kalitemizi iyileştirmek veya arttırmak için yapılanlar

 • Görev başı / Oryantasyon eğitimleri,
 • Şirket merkezinde, rutin proje yöneticileri toplantıları,
 • Takım çalışması ruhununun aşılanması,
 • Performans değerlendirmeleri,
 • Uygun ekibin kurulmasına kadar I/K nın zorlanması,
 • Denetleme, takip ve kontrol sistem yazılımının (ALGORİZMA) gerçek zamanlı olarak uygulanması,
 • Ceza ve Ödül sisteminin kurallara bağlı olarak uygulanması,

 

 

KALİTE TAAHHÜTLERİMİZ

 • Tüm hizmetler, 5188 sayılı “Özel Güvenlik Yasasında” belirtilen esaslara göre, insan ve çevre sağlığına uygun olarak yapılır.
 • Şirketimiz 4857 sayılı “İş” ve 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği” yasalarına göre 3 * 8 ve 12 * 24 saat vardiya esasına göre hizmet verir.
 • Şirketimizin, Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK Başkanlığına bugün itibarı ile herhangi bir vergi borcu bulunmamaktadır.
 • Hizmetimiz, müşteri talebine uygun olarak 7/24 saat esasına göre kesintisiz devam eder.
 • Müşterilerin şikayet ve talepleri aynı gün içinde cevaplandırılıp, çözüme ulaştırılır.
 • Her proje için belirli zamanlarda Risk Analizi ve Değerlendirmesi yapılarak mevcut Güvenlik Planları güncellenir.
 • 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası ile personelimizin görev esnasında verebileceği bütün zararlar tazmin edilir.
 • Projelerimizde, ALGORİZMA (Süreç Takip, Kontrol ve Denetim Sistemi) ile azami katma değer sağlanır.
 • Projelerde sorumluluk sahalarının kontrolü maksadıyla “Barkotlu Devriye Tur Kontrol Sistemi” kullanılır.
 • Personelin işe geliş-gidişlerini ve puantaj kayıtlarını parmak izi yöntemiyle çalışan “Personel Takip Kontrol Sistemi” ile merkezimizden ve Proje Yönetiminden online olarak takip edilmesi sağlanır.
 • El Kitapçıkları dağıtarak, tüm personele acil durumlarda davranış biçimleri benimsetilir.
 • Proje Yetkilileri ve Güvenlik personeline iki ayda bir Eğitim-Denetim Departmanı ve Profesyonel Eğiticiler tarafından planlı eğitimler verilir.
 • Personel güvenilirliği, sabıka kaydı ve arşiv araştırmalarıyla sağlanır.
 • Çalışanlara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından onaylı standart kıyafet giydirilir ve uygun teçhizat kullandırılır.
 • Tam zamanlı uzman psikologlarımızla tüm personelimize eğitim ve rehberlik hizmeti verilmektedir.

 

 

Ateş Ün
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Haberler